Inblick i musikens värld

Välkommen till sektionen Musiksällskapets Vänner!

Örnsköldsviks Musiksällskap med sektionen Musiksällskapets Vänner är glada att ännu ett år kunna inbjuda till den populära kursen "Inblick i musikens värld" med Barbro Bylund som ledare.


Programmet för våren 2024 är:

  • 24 januari: svenska manliga tonsättare
  • 19 februari: svenska kvinnliga tonsättare 

Vi återkommer med innehåll och datum för de övriga två inblickarna.


Programmet ges i Gullängets kyrka kl 18. Det är gratis för de personer som står på Örnsköldsviks Musiksällskaps sändlista. Övriga betalar 100 kr per tillfälle. Ingen förbokning.
Musiksällskapets Vänner bildades 1987 som en stödförening till Musiksällskapet genom att

* Verka för ett ökat musikintresse.

* Hjälpa till praktiskt vid konserterna.

* Bidra till Musiksällskapets ekonomi.

Med tiden har tanken framförts att bilda en sektion inom föreningen Örnsköldsviks Musiksällskap och på så sätt kunna fortsätta att stödja Musiksällskapet och musiklivet mot samma mål men med gemensamma lokaler, trycksaker, administration m.m.


Från och med år 2020 upphörde Musiksällskapets Vänner som egen förening och övergick till att ingå som en sektion i Örnsköldsviks Musiksällskap. Sektionen kommer att fortsätta sitt arbete som tidigare inom Örnsköldsviks Musiksällskap.